Monthly Archives: January 2015

In Cape Town for second year Masters (in Bulgarian)

Искам да довърша мойта магистратура, готов съм да е довърша. Като си напиша малката дисертация ще сам готов и ще кандидатствам за Аспирантура. Правя го за себе си, защо готов съм за това което ме предстои. И не случайно, че … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment